Despre noi!

Centrul de Învățare al Universității din București (CI) este un spațiu flexibil de învățare, adaptat nevoilor studenților și specificului activităților de învățare a acestora. Abordarea permite repoziționarea ușoară și flexibilă a cursanților, susține învățarea colaborativă și de tip flipped-learning.

CI găzduiește învățarea autentică, inovatoare, fiind un spațiu de experimentare pedagogică. Activitățile de învățare au ca scop încorporarea de noi viziuni asupra pedagogiei universitare, competențelor secolului 21 și învățării facilitate de tehnologii. Este un loc pentru activități de învățare și instruire, pentru coaching, consiliere academică și a carierei, întâlniri cu cercetători, reprezentanți ai mediului socio-economic. Centrul susține activități de conștientizare a impactului pe care știința îl are pentru viața contemporană și activități de cunoaștere a domeniilor de cercetare, viitoare opțiuni pentru studenți.
Dezvoltarea unui set de competențe specifice studenților din anul I, care să le permită integrarea cu succes în viața academică, creșterea performanțelor, respectiv rezultate ale învățării în termeni de competențe transversale, necesare succesului în plan personal și educațional prin activități de coaching, consiliere și formare specializată pentru dezvoltarea competențelor de gândire critică, colaborare, comunicare și creativitate, cu impact profund asupra dezvoltării abilităților de învățare, susținând în mod efectiv categoria abilităților de viață și carieră definite prin flexibilitate și adaptabilitate, inițiativă și auto-direcționare, abilități sociale și inter-culturale, productivitate și asumare, leadership și responsabilitate.
  1. Program de coaching și dezvoltare personală în aria competențelor sociale și emoționale. Programul are rolul de a dezvolta competențe socio-emoționale (de ex., stima de sine, reglarea emoțională, empatie, competențe sociale), în vederea reducerii ratei de abandon și a creșterii implicării academice. Îmbunătățirea rezilienței ajută studenții în protejarea lor față de stres, depresie și sentimente de neajutorare, prevenind gândurile de abandon. Consolidarea și încurajarea comportamentelor pozitive ale studenților duc la îmbunătățirea stabilității emoționale, a performanței academice și a relațiilor cu ceilalți.
  2. Program de consiliere profesională și orientare în carieră. Scopul acestui program este de a oferi servicii de informare, consiliere și orientare în carieră studenților pentru a-i ajuta să facă alegeri potrivite care să conecteze caracteristicile personale (personalitate, aptitudini, interese, valori) de alternativele academice ulterioare și cele profesionale de pe piața muncii. Acest lucru îi va ajuta, pe de-o parte să-și cunoască resursele și potențialul, să-și formeze o viziune despre propria carieră, ceea ce le va întări auto-eficiența și stima de sine, iar pe de alta le va facilita dezvoltarea competențelor necesare pe piața muncii și îi va ajuta pe termen lung să ia decizii optime legate de propria carieră.
  3.  Program de învățare remedială și de dezvoltare a competențelor de gândire critică și raționament științific și a competențelor de scriere academică. Scopul programului este de a îmbunătăți raționamentul științific prin dezvoltarea capacității de a analiza idei și a realiza legături între idei, de a căuta informații valide, de a determina importanța și credibilitatea ideilor și argumentelor pe baza standardelor științifice, de a identifica erori de raționament (biasuri) în ideile proprii sau ale altora, precum și de a recunoaște, dezvolta și evalua argumente logice. De asemenea, programul vizează și dezvoltarea competențelor de scriere academică, ceea ce va permite diseminarea ideilor și rezultatelor studenților în mediul academic și profesional. Raționamentul științific funcționează în tandem cu gândirea critică în analiza materialelor științifice iar studentul beneficiază de o înțelegere aprofundată și clară asupra conceptelor de interes din domeniul specializat necesare performanței academice și în viitor pentru profesia aleasă.