Ședințe individuale de consiliere

În cadrul întâlnirilor, consilierii în carieră juniori și masteranzii practicanți vor oferi ghidare și suport pentru:

●  Autocunoaștere: explorarea și descoperirea profilului vocațional (inclusiv a stilului personal); management personal și al carierei educaționale și profesionale; strategii de învățare eficientă

●  Explorarea pieței educaționale și a pieței forței de muncă: identificarea traseului educațional și de carieră potrivit aspirațiilor și profilului vocațional (clarificarea pașilor necesari pentru alegerea studiilor academice ulterioare și a carierei).

●  Luarea de decizii: clarificarea criteriilor importante de alegere a carierei sau a domeniilor profesionale de interes (ce să ai în vedere pentru elaborarea unui plan de acțiune de dezvoltare personală și a carierei pe termen mediu și lung).

● Promovare personală, căutarea unui stagiu & loc de practică/ voluntariat, repere pentru creșterea angajabilității și angajare și dezvoltarea carierei

Ședințele de consiliere individuală se vor desfășura între 06.03.2024-01.06.2024.

În urma completării formularului de mai jos, veți fi contactat pentru programarea unei ședințe de consiliere individuală.

Sunt informat/ă că aceste date vor fi tratate confidenţial, iar participarea mea reală la aceste activitati, desfășurate in Cadrul Centrului de Învățare al Universității din București, reprezintă acordul pentru prelucrarea datelor personale în conformitate cu prevederile Regulamentului 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), transpuse prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.

Formularul este inchis. Pentru nelamuriri contactati echipa de suport la adresa learningcenter@unibuc.ro