Cosmina Mironov

Cosmina MIRONOV este conferențiar universitar dr. la Departamentul de Științele Educației, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București. A fost bursieră și a urmat studii universitare de specializare la Universitatea din Barcelona, Spania. Cosmina este profesor, formator de formatori, cercetător și autor în domeniul educației & formării adulților și consilierii în carieră, consultant global în dezvoltarea carierei și formator (GCDF și GCDF-T), formator în sănătate mintală (MHF și MHF-T) și a urmat formări internaționale în supervizare în consiliere (CSP) și în educația socio-emoțională (SEE) – construirea de școli incluzive și Internalizarea valorilor. A coordonat și a participat la scrierea și implementarea de proiecte de cercetare-dezvoltare și evenimente de învățare, lucrând în colaborare cu instituții precum: Comisia Europeană (DGI-JRC), Ministerul Educației, organizații non-guvernamentale, grupuri de inițiativă, printre care: Euroguidance România, World Vision România, Teach for Romania, UiPath Foundation. Cosmina coordonează 2 programe de studii în formarea consilierilor școlari și în carieră și a profesorilor, este co-fondatoare a Comunității și Centrului de Educație pentru Știință și coordonatoare programe de formare profesională pentru consilieri școlari, profesori, elevi și studenți în domeniile consiliere și pedagogii inovative. Cercetarea și dezvoltările ei recente se centrează pe modalități inovative de transfer al cunoașterii științifice în procesele de învățare din educația și consilierea copiilor și adulților (modelul învățării la 360 de grade) și de creștere a calității, relevanței, a impactului și a scalabilității intervențiilor în consilierea și orientarea în carieră prin implicarea consilierilor școlari – ca lideri și a comunităților de profesori și manageri, practicieni, alumni, mentori, tutori în explorarea și construcția carierelor la elevi și studenți într-o abordare la nivelul întregii școli sau facultăți/ universități. Este membru al Asociației Consilierilor Români (ACROM) și membru în Consiliul Director al ACROM (2018 – 2021), membru al Asociației Române de Cercetare în Educație (ARCE) și membru în Consiliul Director al Asociației Măgurele Science Park, România (2018 – prezent). Mai multe despre Cosmina