Laura Ciolan

Este conferențiar doctor la Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul pentru Formarea Profesorilor București. Interesul profesional major îl reprezintă studiile și cercetările privind educația timpurie, pedagogia învățământului primar, managementul clasei/grupei, psihopedagogia jocului, proiectele de dezvoltare personală prin coaching. Este formator în educația adulților, în programe de formare și perfecționare a carierei didactice, consultant în dezvoltarea carierei și formator- GCDF și, formator în sănătate mintală- MHF și MHF-T și a parcurs programul de formare pentru certificarea internațională ca supervizor în consiliere- CSP. Este consultant educațional pentru instituții de învățământ particular: școală/ grădiniță; autor al unor materiale destinate cadrelor didactice, dar și publicului larg interesat de domeniul dezvoltării și educării copiilor.